Blue Flower

Wanneer je lid bent of een brevet hebt van een andere federatie (Padi, Lifras, VVW, ...) kan je dit zonder probleem laten inschalen bij ons in de club. Deze inschaling zal altijd in samenspraak zijn met onze instructeur en voorzitter. Afhankelijk van het behaalde brevet zijn er 2 opties voor het inschalen.

  1. Administratieve Inschaling: AI
  2. Standaard Inschaling: SI

AI: De aanvrager is in staat om enkel met documenten zijn gelijkwaardigheid te bewijzen. Hij zal, mits het betalen van een administratieve vergoeding het gelijkwaardige NELOS-brevet of titel bekomen.

SI: De aanvrager moet nog enkele bijkomende bewijzen leveren van zijn gelijkwaardig kunnen. De elementen die moeten aangetoond worden, vormen een relatief klein percentage van de totale bagage die op het gevraagde niveau nodig is (maximum 20 %). In het merendeel van de situaties zal de materie op zich wel duidelijk gekend zijn door de aanvrager maar moet hij de specifieke accenten van de Liga (NELOS) begrijpen. Hier ligt dus een opdracht voor de Liga (de inschalende Instructeur of de Inschalingscommissie) die ervoor moet zorgen dat deze accenten duidelijk gebrieft of aangeleerd worden. Daarna zal de kandidaat door middel van enkele eenvoudige toetsen (bijvoorbeeld enkele theoretische vragen, een duik in open water met hieraan gekoppeld enkele opdrachten, enz.) aantonen dat hij de specifieke regels van NELOS begrepen heeft. Deze 'proeven' of 'demonstraties' zijn dus geen examens in de echte zin van het woord. Er worden enkel belangrijke accenten gelegd en afgetoetst. Heeft hij deze opdrachten succesvol afgelegd, dan kan hij zich ook administratief regulariseren en het brevet bekomen waarvoor hij deze inspanningen geleverd heeft, mits het betalen van een vergoeding.


De inschalingstabel kan worden teruggevonden in de Nelos Infomap (enkel toegankelijk voor Nelos leden met login). Indien je deze procedure dus wenst op te starten zullen wij als club de nodig documenten voorzien en je deze bezorgen.